ODPRAWA ROCZNA ZGIERSKIEJ KOMENDY - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

ODPRAWA ROCZNA ZGIERSKIEJ KOMENDY

25 stycznia 2018r. w zgierskiej jednostce policji odbyła się odprawa roczna podsumuwująca pracę policji z całego powiatu w 2017r. W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp.Tomasz Olczyk oraz przedstawiciele samorządów z całego powiatu zgierskiego.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu podinsp. Robert Śniecikowski witając wszystkich gości i dziękując za dotychczasową współpracę. Następnie Komendant przedstawił prezentację dotyczącą organizacji jednostki oraz współpracy z samorządami.

Drugim punktem odprawy była prezentacja I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu mł.insp. Pawła Głuszczyka, który zaprezentował pracę policjantów pionu kryminalnego.

Kolejnym punktem odprawy była prezentacja zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu podinsp. Cezarego Kacprzaka, który omówił stan bezpieczeństwa za miniony rok z zakresu prewencji i ruchu drogowego, a także przedstawił działania profilaktyczne podejmowane w 2017r. Następnie Komendant przedstawił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” i ich wpływ na bezpieczeństwo w powiecie.

Po wystąpieniach kierownictwa KPP w Zgierzu głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Tomasz Olczyk, który wskazał priorytety policji na rok 2018 oraz podziękował samorządowcom za współpracę i wsparcie policjantów powiatu zgierskiego. Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele samorządów, którzy podkreślili, bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi jednostkami policji powiatu zgierskiego, wyrazili również zadowolenie z osiągniętych wyników. Zadeklarowali dalsze wspieranie policjantów z powiatu.