Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci po raz kolejny na Festiwalu Piosenki "Bezpieczne Ekodzieciaki" w Głownie

Mundurowi uczestniczyli w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki "Bezpieczne Ekodzieciaki” w Głownie. Podstawowym celem imprezy było zwiększenie wiedzy, poprzez zabawę, na temat zagrożeń nadużywania używek oraz promocja zdrowego trybu życia, zasad bezpieczeństwa i edukacji ekologicznej.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 7 placówek przedszkolnych. Każdą placówkę reprezentowała drużyna, która miała swoją nazwę i stroje. Festiwal składał się z trzech konkurencji tj. zaprezentowania piosenki tematycznej, konkursu wiedzy oraz przygotowania plakatu pt. „Bez nałogów- bezpiecznie, zdrowo, kolorowo”.

Podstawowym celem imprezy było zwiększenie wiedzy poprzez zabawę na temat zagrożeń nadużywania używek: papierosów, alkoholu i podjęcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień polegających na uświadomieniu dzieciom zła płynącego z uzależnień dorosłych. Podczas festiwalu promowano edukację ekologiczną i prozdrowotną – zdrowy i aktywny styl życia, a także zasady bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego.

  • Grupa dzieci wokół radiowozu.
  • Policjant oraz funkcjonariusz straży pożarnej wręczają dzieciom nagrody.