Informacje

Współpraca zgierskiej Policji z placówkami bankowymi

W Komendzie Powiatowej Policji w Zgierz odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek bankowych ze Zgierza, mające na celu wypracowanie wspólnych metod działania, aby uchronić seniorów przed oszustami działającymi metodą „na wnuczka/ na policjanta/ na funkcjonariusza CBŚP”.

26 lutego 2020r. w siedzibie zgierskiej jednostki policji Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu mł. insp. Wojciech Włodarczyk wraz z policjantami spotkał się z przedstawicielami placówek bankowych funkcjonujących na terenie Zgierza. Uczestnicy omawiali problem oszustw wobec oszustw starszych oraz wypracowywali wspólny algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia próby oszustwa metodami „na wnuczka/policjanta”. Celem spotkania było także nawiązanie ścisłej współpracy, gdyż bezpośrednia komunikacja przedstawicieli placówek bankowych z policjantami może odgrywać kluczową rolę w zwalczaniu tego typu przestępczości. Zarówno policjanci, jak i przedstawiciele banków wymienili się swoimi doświadczeniami na tej płaszczyźnie, a także zapoznali z metodami jakimi na co dzień walczą z nielegalnym procederem. W spotkaniu uczestniczyli także komendanci podległych komisariatów, którzy w najbliższym czasie będą realizowali podobne spotkania z przedstawicielami banków funkcjonujących na terenach im podległych.

  • Policjanci i przedstawiciele banków na wspólnym spotkaniu.