Obchody Święta Policji w powiecie zgierskim - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Informacje

Obchody Święta Policji w powiecie zgierskim

24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy - data święta polskiej Policji. Jest to czas awansów, nominacji, odznaczeń dla policjantów. Tegoroczne obchody w powiecie zgierskim odbyły się 22 lipca 2020 roku na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem na maszt flagi państwowej oraz odegraniem hymnu państwowego. Dowódcą uroczystości był kom. Mariusz Moszczyński - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Zgierz, który złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Zgierzu mł. insp. Wojciechowi Włodarczykowi.

W tym roku z okazji Święta Policji 74 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne. Wśród nich było 2 policjantów w korpusie oficerów, 62 w korpusie aspirantów i podoficerów oraz 10 w korpusie szeregowych. 10 mundurowych awansowało przedterminowo w drodze wyróżnienia.

Z okazji Święta Policji, oprócz dzisiejszych nominacji, policjanci powiatu zgierskiego zostali wyróżnieni państwowymi i resortowymi odznaczeniami. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowić nadać „Srebrny Medal za Długoletnią Służbę” I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu mł. insp. Pawłowi Głuszczykowi, a także podinsp. Piotrowi Bartkiewiczowi, który w zgierskiej jednostce policji jest Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. Dodatkowo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił „Brązową Odznaką Zasłużonego Policjanta” Naszą koleżankę z Komisariatu Policji w Głownie asp. Małgorzatę Grzelak. Te wyróżnienia będą wręczane w późniejszym terminie.

Po wręczeniu awansów głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu mł. insp. Wojciech Włodarczyk, który podziękował zgierskim policjantom za kolejny rok wspaniałej, pełnej poświęceń służbie. Inspektor złożył również podziękowania dla rodzin funkcjonariuszy, którzy na co dzień są ogromnym oparciem dla każdego stróża prawa. Następnie głos zabrali zaproszeni gości: W-ce Starosta Zgierski p. Dominik Gabrysiak oraz Prezydent Miasta Zgierz p. Przemysław Staniszewski.

Uroczystość Święta Policji zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Zgierzu przez dowódcę uroczystości.

  • Mianowani policjanci stoją w szyku.
  • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi
  • Komendant oddaje honor do sztandaru
  • Komendanci oraz zaproszeni goście pod namiotem
  • Zdjęcie ogólne. Widoczny jest namiot, pododdział policji oraz poczet flagowy
  • Komendant wręcza akt mianowania policjantowi
  • Komendant wręcza akt mianowania policjantce
  • Komendant przemawia przy mównicy
  • Szereg policjantów. W tle namiot z gośćmi i Komendantami