Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału

podinsp. Piotr Bartkiewicz

Kontakt

tel. 47 842-52-59

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

podkom. Krzysztof Szychowski

Kontakt

tel. 47 842-52-31

 

Sekretariat  kontakt

tel. 47 842-52-20

 

email: kryminalny@zgierz.ld.policja.gov.pl

Poczta elektroniczna odbierana jest przez sekretariat w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00.